För att undvika personberoenden och inlåsningseffekter så är vår rekommendation att Integrationslandskapet ses över och att en integrationsstrategi tas fram. Detta säkerställer att egen personal och leverantörer av system kommande år har en tydlig väg att följa. Det skapas tydlighet och verksamheten får också en bättre uppfattning hur integration kan effektivisera en befintlig verksamhet. Integration är en tillgång för verksamheten, och ska inte ses som bara en kostnad.

En strategi underlättar arbetet med Systemintegration

Här listas några av det Integrio tycker är viktigt i en strategi:

 • Nulägesanalys
 • Kravbilden från verksamheten (Summering från intervjuer)
 • Målbild kommande 2 år
 • Integrationsprinciper (Hur företaget ska förhålla sig till systemintegration, vilken teknik och vilken plattform som ska användas)
 • Förvaltningsprocessen och ansvarsområden (Incident och changeprocesserna)

En tidslinje för kommande 2 år och vilka steg företaget bör ta för att uppnå målbilden

Plattform

Det finns två vägar att gå när det gäller systemintegration.

 • Låt systemen själva integrera

Integrationer sätts upp med script eller databasjobb. Ibland finns även integrationsmoduler för olika system, Det är dock vanligt att det skapas anpassningar även i dessa som i framtiden kommer bli ett problem. Ett system känner då till andra system och anpassas för andra. Vid uppdateringar i ett system så kan 10 andra system behöva uppdateras.

 • En plattform för integration implementeras
 • Ni som företag äger och förvaltar det som ett objekt (leveransen på plattformen kan skötas av leverantör men ägandet ska finnas hos er.)

Fördelar med en plattform:

 • System kan bytas/uppdateras utan större påverkan på Integrationer och därmed andra system.
 • Minska beroendet till systemleverantörer
 • Minska komplexitet i systemen – Därmed mindre problem vid uppdateringar
 • En plattform har loggning och monitorering som en grundbult. Detta skapar ju en insikt och en avsevärt enklare förvaltning
  • Snabbare felsökning
  • Proaktiv förvaltning där vi hittar felen innan verksamheten drabbas
  • Loggningsdata är också en källa för insikt. BI-rapporter samt annan affärsdata kan extraheras och användas för andra syften.
 • Integrationsplattformen blir en tillgång för verksamheten och kan öppna nya vägar för affärer.
  • Data kan exponeras via API:er
   • Dela data med kunder/leverantörer
  • Data kan hämtas och aggregeras från olika system (1+1=3 effekten)
   • Integration med externa system
    • Logistikpartners/Tull
    • Statliga myndigheter (Skatteverket)
    • Ekonomitjänster/Övriga register (Biznode/SPAR, UC) osv
  • APPutveckling (Webb/Mobil) förenklas då data kan hämtas/lämnas från olika interna system och tjänster.
 • Integrationsplattformen blir en viktig beståndsdel i er Data/BI/AI plattform och ni får förvaltningsbarhet på ert dataintag mot olika plattformar (Data Ingestion).