Denna integritetspolicy förklarar hur vår organisation använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats.

Integrio hanterar personuppgifter i enlighet med “GDPR” – EU:s dataskyddsförordning. Det innebär att alla personuppgifter som Integrio behandlar hanteras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Integrio behandlar personuppgifter med syftet att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt kommunicera med medlemmar och samhället om relaterade frågor kring vad branschen arbetar med. Integrio behandlar också personuppgifter som en följd av juridiska aspekter såsom undertecknade avtal och beställning av publikationer.

Detta syfte inkluderar spridning av fakta och information, evenemang, nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av information.

Integrios rättsliga grund för behandling av personuppgifter utgörs av en intresseavvägning, där vi behöver behandla personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att nå ut med information. I de fall där du har ingått ett avtal med oss eller begärt deltagande i ett evenemang arrangerade av Integrio, baseras behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtalet och tillhandahållandet av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller deltar i kommittéer, arbetsgrupper eller deltar i Integrio s verksamhetsområde med dina personuppgifter och har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.

Integrio distribuerar eller säljer inte personuppgifter till tredje part.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka och kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen. Som registrerad person har du rätt att lämna in klagomål.

Integrio sparar personuppgifter så länge det finns en lämplig anledning för detta.

Du har rätt att avsluta din fortsatta prenumeration, mottagande av information eller att bli raderad från vår kontaktlista när som helst. Detta görs via e-post till hej@integrio.se eller per brev till Integrio Integration solutions i Karlstad AB, Pihlgrensgatan 7A, 652 25 Karlstad.

Denna webbplats skyddas också av Googles integritetspolicy och användarvillkor