Denna policy förklarar hur vår organisation använder de personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats

Ämnen i denna sekretesspolicy

 1. Vilken data vi samlar in?
 2. Hur samlar vi in din data?
 3. Hur kommer vi att använda din data?
 4. Hur lagrar vi dina personuppgifter?
 5. Marknadsföring
 6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

1. Vilka data samlar vi in?

Anonym användarinteraktion på webbplatsen
Anonyma användardemografiska uppgifter och intressen
Personlig identifieringsinformation (namn, e-post, telefon, adress etc.)

2. Hur samlar vi in dina data?

 • Vid användning av vår webbplats efter samtycke av användning av cookies av typerna statistik, upplevelse samt marknadsföring kan vi och de tredjeparter som vi använder på vår webbplats, samla in data kopplade till ditt besök.
 • Skickar in en formulär på webbplatsen
 • Vid kontakt via t.ex e-post eller telefon.

3. Hur kommer vi att använda din data?

 • Förbättra webbplatsupplevelsen
 • Förbättra våra tjänster
 • Affärsrelationer samt potentiella affärsrelationer.
 • Inskickade formulär
  • Använda informationen för rekryteringssyften

4. Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Integrios webbplats och dess information lagras på servrar inom Europeiska unionen. Överföring av information mellan din enhet och servern sker via en krypterad HTTPS anslutning.

Integrio behåller dina data som samlats in via formulär i ett år. När denna tidsperiod har löpt ut kommer vi att radera dina data.

5. Marknadsföring

Integrio kan skicka dig information om produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.
Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring kan du alltid avsäga dig detta i efterhand.

Du har rätt att när som helst hindra Integrio från att kontakta dig i marknadsföringssyfte.
Om du inte längre önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta oss via e-post hej@integrio.se

6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Integrio vill säkerställa att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten till tillgång – Du har rätt att begära att Integrio tillhandahåller kopior av dina personuppgifter.
 • Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att Integrio rättar till eventuell felaktig information som du anser finns. Du har även rätt att begära att Integrio kompletterar information som du anser vara ofullständig.
 • Rätten till radering – Du har rätt att begära att Integrio raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att Integrio begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot Integrios behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.
 • Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Integrio överför den data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Maila oss på hej@integrio.se eller skriv brev till oss på:
Integrio Integration solutions i Karlstad AB
Pihlgrensgatan 7A,
652 25 Karlstad.