Våra metoder

xxxxxx

Med vår metodik och plattform skapar vi förvaltningsbara och framtidssäkrade lösningar som gör att du kan innovera och skapa nya affärsmöjligheter. Med Dev + Ops och vår alldeles egna Golden path hjälper vi er att integrera era utvecklings- och driftsprocesser för att skapa ett mer effektivt och smidigt arbetsflöde.

Dev+Ops

I dagens IT-landskap är det viktigt att företag kan leverera ändringar i system snabbt och säkert. Men det kan vara svårt att uppnå, särskilt om utveckling och drift inte samarbetar effektivt. Därför använde rvi oss av Dev+Ops-etoden för att förbättra samarbete mellan utveckling och drift, automatisera processer och implementera CI/CD-processer för att öka effektivitet, innovation och tillväxt.

Fördelar med Dev+Ops:

  • Personoberoende leverans: Genom att integrera utvecklings- och driftsprocesser kan vi leverera integrationer snabbare och mer effektivt.
  • Effektivitet: Genom att automatisera integrationsuppgifter kan vi hjälpa dig att fokusera på att utveckla nya integrationer och förbättra befintliga integrationer.
  • You build it – you ship it: Genom att ge utvecklings- och driftspersonalen gemensamt ansvar för integrationer kan vi leverera integrationer snabbare och smidigare.
  • Supporterande kultur: Genom att skapa en kultur av samarbete och ömsesidigt stöd kan vi skapa en mer engagerande och produktiv arbetsmiljö för både utvecklings- och driftspersonalen.

Golden Path

Varje kund är unik, precis som varje verksamhet och systemlandskap. Därför vill vi att integrationsteam ska ha frihet att fatta sina egna beslut, utan att vi styr med strikta processer och mallar.

Vi ger alla team tillgång till en verktygslåda med best practices för integrationsutveckling och förvaltning, som vi kallar vår Golden Path. Den är vår starkt rekommenderade väg för integrationsutveckling och förvaltning. Den ger integrationsteam support och hjälp från andra kollegor, och hjälper dem att undvika misstag som vi redan har gjort.

Golden Path är den bästa vägen att gå i de flesta fall, men det är upp till varje team att bestämma om de vill följa den eller om de behöver hitta en ny väg.


Kom in till oss och säg hej!

Name Surname, Lead marketing specialist, CNN