Systemintegration

Connecting the dots – filosofi

(Arkitektur, människor, teknik, abstract, värde för kunden, förvaltningsbarhet)