För att kunna jobba med en riktning och för att få andra att förstå oss så har vi tagit fram ett antal fundament som ska hjälpas oss genom vår resa.. Vi börjar med vårt ”Mission” och därefter följer våra värderingar och sist vår vision med vårt Integrio.

Detta är vår övertygelse om vad vi ska göra och vad vi ska sträva/leva efter i vår vardag, det kan handla om hur vi bemöter kunder, hur vi levererar våra lösningar eller hur vi är mot varandra i vardagen. Dessutom är det en värdemätare när vi rekryterar. Passar detta synsätt in på en eventuell kollega? Vill personen i fråga lära/leva som oss?

Kärnan i vår leverans är att vi som företag, våra team och människorna ska uppnå full potential och det innebär att på det personliga planet ska du leva ditt bästa liv där du får ut det mesta av dig själv men utan att det blir destruktivt eller att något annat åsidosätts. Detta kan endast du själv bedömma och värdera. När det gäller Integrios fulla potential och även våra teams fulla potential så är det lite enklare att definiera. Vi ska skapa system-Integrationslösningar med full effekt och robusthet. dvs vi ska driva och leverera våra tjänster så att kunderna blir bättre och att vår leverans är den mest effektiva. Det uppnår vi genom att vi hela tiden siktar mot högre flöde och större stabilitet/robusthet i vår leverans, Vi benämner det ”Flow and recilience”.

Flow – Flödet från beställning till drift. Här jobbar vi med optimering och att skruva på våra arbetssätt och verktyg så att vi hittar full effekt.

Recilience – robusthet/stabiliteten i våra lösningar, Hur många buggar har vi? återkommer några fel? hur snabbt kommer vi tillbaka efter ett haveri. Hur kan vi hålla vår lösning så stabil som möjligt? Här jobbar vi med automatisering, dokumentation och personoberoende.

Ska vi ändra på något i vår leverans så ställer vi oss frågan om detta främjar våra två värden här ovan. När vi bedömmer hur vår framfart ser ut i ett specifikt projekt eller team så är det alltid kopplat till flow och recillience som är det viktigaste att mäta enligt oss.

Vår strävan ska alltid vara att bli bättre och effektivare. Både som människa, som team eller som organisation. Det är vårt kall här i livet och det är här vi skiljer oss mot många andra i branschen!