Protan är ett av norra Europas ledande takentreprenadföretag och de kontaktade oss för att få ordning och reda på deras systemintegrationer.

Protans största affärsområde är tak och membran. De är också specialiserade på skräddarsydda ventilationssystem för gruvor och tunnlar. Dessutom tillverkar de lager- och industrihallar i PVC, utrustning för översvämningsskydd, vattenbrukslösningar, oljesäckar, oljebommar med mera. Dessa produkter exporteras över hela världen.

Systemintegrationer har under flera år utvecklats men med olika teknikplattformar och behov och krav från verksamheten har kommit från affärssystemet i första hand. Med andra ord en hel del specialare och ”custom” script. Dessutom fanns också en del personberoenden inbyggt i lösningen vilket gjorde förvaltningen svår och långsam.

Integrios uppgift blev att kartlägga och dokumentera upp integrationslandskapet. Därefter har en implementationsplan tagits fram där vi ska lyfta deras miljö under kommande år. Vi har valt en hybrid miljö med Azure och lokala servrar i symbios. Vi migrerar koden till senaste .Net version och applicerar loggning och monitorering så att det går att förvalta och och snabbt lösa problem. Vi arbetar dessutom fram en integrationsstrategi så att både egna organisationen samt leverantörer av system till protan ska veta hur de ska förhålla sig till systemintegration/datautbyte med Protan.

www.protan.se

case

Läs mer om vårt projekt med Forex