Karlstads kommun stod inför ett val av integrationsplattform för några år sedan, En äldre plattform med hög teknisk skuld och svårförändrade integrationsartefakter fanns sen tidigare men både IT förvaltningen och de olika bolagen inom kommunen hade tröttnat.

Det behövdes något modernt och framtidssäkert. Vi på Integrio fick en förfrågan om vi kunde hjälpa dem att kartlägga behovet och ge dem ett underlag för beslut om en ny plattform. Inga problem sa vi och analyskepsen åkte på!

Då kommunen har både lagkrav från svenska staten men även från EU så krävdes en plattform med hög tillgänglighet men även en plattform som kan hålla persondata och sekretesskyddat data säkert. Här har Integrio varit med och etablerat en hybrid miljö där Azure Integration Services används i kombination med en BizTalk-miljö installerat lokalt inom Karlstads kommuns förvaltning. Vi har här också använt API Management som en API plattform vilket ger kommunen möjlighet att exponera API:er, både intern och externt mot medborgarna. För att kunna hantera all denna teknik så gjordes även förvaltningsprocessen om med en DevOps-metodik samt med automatiserade bygg och deployment pipelines. Nu finns historiken och enkelheten och kommunen kan tryggt leverera integrationskomponenter mot de behov som verksamheterna har.

case

Läs mer om vårt projekt med Lövenskiold Handel

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om våra lösningar!
Kristofer Andersen