Løvenskiold är en av våra första kunder och här har vi haft ett långt samarbete som har varit inspirerande och roligt från start. Vi är med och levererar systemintegration med Microsoft -teknik mot flera av deras största verksamhetsområden inom koncernen.

Løvenskiold-Vækerø är koncernnamnet och koncernen är en offensiv och handlingskraftig verksamhet med rötter så långt tillbaka som 1649. Koncernen är en ledande aktör inom handel, fastigheter, skogsbruk och jordbruk och deltar aktivt i utvecklingen av dessa industrier. Långsiktighet, förutsägbarhet och socialt ansvar är viktigt byggstenar.

Ett av koncernen största varumärken och verksamheter är Maxbo bygghandel. Här finns moderna prisdatabaser, e-handelssystem och ekonomisystem där vi skapar synergieffekter och automatisering åt dem så de kan fokusera på det som är viktigt. Azure Integration Services och Datafactory är viktiga delar inom plattformen men det finns även en Biztalk-miljö som är en viktig kugge inom onpremise nätverket. Här har vi etablerat ett ”Inhouse” DevOps team som hjälper Lövenskiold med allt från analys till förvaltning.

https://lovenskiold.no/

case

Läs mer om vårt projekt med Södra Skogsägarna

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om våra lösningar!
Kristofer Andersen