Södra Skogsägarna med huvudkontor i Växjö behövde en partner för integration som kunde hjälpa dem att modernisera och etablera en trygg hybrid plattform för systemintegration.

Först på tur mot Azure-tekniken var HR systemet HRPlus. Ett 30 tal integrationer behövde byggas om med Azure Integration Services som plattform. Integrationer med externa system, interna system samt On/Offboarding mot Windows AD var några av utmaningarna. Kravet var också förvaltningsbarhet och en trygg och effektiv pipelinehantering som skulle möjliggöra snabba uppdateringar. Vi valde att implementera loggning och monitorering med en paketering av flera verktyg, Application Insight, Nodinite samt Pagerduty (incident management-verktyg).

Ett team sattes upp och en plattform byggdes upp med hjälp av Södras egna arkitekter och specialister inom DevSecOps. Moderna arbetssätt, modern teknik och tätt samarbete var nycklarna i projektet.

http://www.sodra.se

case

Läs mer om vårt projekt med 4Human

Vill du veta mer?

Jag berättar gärna mer om våra lösningar!
Kristofer Andersen